Sponsor een kind

Bied een kind een nieuwe toekomst

Stichting OKE krijgt al jaren steun van verschillende particulieren, die zich betrokken voelen en hun steun hebben aangeboden. Zoals in de jaarrekeningen te zien is, komt ongeveer 95% rechtstreeks ten goede aan de projecten in Kenia. Omdat Stichting OKE een ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Kijk voor meer informatie over Fiscaal vriendelijk geven hieronder bij Praktische informatie Sponsoring of neem contact met ons op via info@stichting-oke.nl.

Interview

Frank

Trotse sponsor van Albert

Frank was al sponsor van Albert sinds zijn aanmelding bij OKE – en zelfs nadat Albert was afgestudeerd kon hij nog rekenen op de steun van Frank. Albert heeft zijn middelbare school succesvol afgerond en heeft daarna nog een opleiding gevolgd tot verpleegkundige. Hij is nu werkzaam in een kliniek op het platteland.

Frank vindt het belangrijk dat hij een directe band heeft met zijn sponsorkind en dat hij kan zien dat het sponsorgeld op de goede plek terecht komt. “Bij grotere organisaties gaat er veel geld naar overheadkosten en salarissen, wat er daarna overblijft komt pas bij de kinderen terecht. Dat is bij OKE directer geregeld.” Als buurman van bestuursleden Bert en Marijke Rieks heeft hij ook altijd makkelijk toegang tot het project, wat nuttig is bij het contact houden met Albert. “Bert en Marijke nemen wel eens spullen mee naar Kenya, dan weet ik in ieder geval zeker dat het op de goede plek terecht komt.”

“Ik heb ook geregeld e-mail contact met Albert. Hij is nu druk bezig om een huis te kunnen bouwen. Ik probeer om hem advies te geven en om hem goede keuzes te laten maken. Hij werkt op contractbasis bij een gesponsord project. Dus misschien is het niet zo’n goed idee om daar nu een huis te bouwen. Wie weet wordt je contract niet verlengd, of stopt de sponsoring en krijg je ergens anders werk.”

Albert heeft ook geen eigen grond, vertelt Frank, en dat maakt het nog lastiger. “Misschien kun je beter een huisje blijven huren of bij familie inwonen, adviseer ik hem. Maar nu hij kostwinner van een gezin is wordt er automatisch aan een eigen huis gedacht. Terwijl dat niet altijd de beste keuze is.”

Praktische informatie

Om u een idee te geven van de kosten: 

De 4-jarige middelbare schoolopleiding kost ongeveer € 300,- per kind per jaar (inclusief uniform, schoolboeken en overig lesmateriaal, warme maaltijd en medische verzorging). Na de examens is er een tussenjaar omdat het een paar maanden duurt voordat de resultaten bekend zijn. Daarna kunnen studenten met goede resultaten in aanmerking komen voor een studiebeurs (zie ook selectie sponsorkinderen). De totale sponsoring voor 1 student beslaat daarom 5 jaar.
Wilt u ons steunen met een vast bedrag, dan kan dat op verschillende manieren:

 • Vriend van Stichting OKE: minimaal € 10,- per kwartaal
 • Sponsor van student: € 300,- per jaar (of € 25,- per maand)
 • Ook eenmalige giften zijn erg welkom. Wij zijn blij met elk bedrag, hoe klein ook!

U kunt uw bijdrage storten op:

IBAN: NL10INGB0003169994
ten name van Stichting OKE (Stichting Ouder in Kenya Estates) te Arnhem.

ANBI-status

Stichting OKE is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften aan Stichting OKE aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Indien u overweegt onze stichting te sponsoren met giften, dan is het voordeliger om dat te doen door gebruik te maken van de faciliteiten die de Belastingdienst biedt (zie hieronder).

Het fiscale nummer / RSIN nummer van de Stichting OKE is 805894640.
Dit nummer is ook te vinden op de website van de belastingdienst.

Fiscaal vriendelijk geven

Omdat de Stichting OKE de ANBI-status heeft betekent dat dat als u een gift aan onze stichting doet, u het gegeven bedrag van uw belastbaar inkomen mag aftrekken, waardoor u minder belasting betaalt.
U kunt uw giften doen als periodieke gift of als een gewone of eenmalige gift.

Periodieke giften

Als u met de Stichting OKE een schriftelijke overeenkomst sluit voor een periodieke gift in geld voor de duur van tenminste 5 jaar, dan mag u deze jaarlijkse gift van de belasting aftrekken. Er geldt dan geen drempel en geen maximum voor de aftrekbaarheid. 
De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden of het overlijden van een ander dan de schenker. U moet wel bij het vastleggen van de gift een keuze maken of u de uitkeringen laat stoppen bij uw eigen overlijden of bij het overlijden van de ander. Ook stopt de gift indien de ANBI-status van de stichting vervalt, u uw baan verliest of als u arbeidsongeschikt wordt. 
Op de website van de belastingdienst www.belastingdienst.nl/giften kunt u een model-overeenkomst vinden. U kunt dit model uiteraard ook bij onze stichting verkrijgen: Klik hier om het belastingformulier te downloaden of mail naar info@stichting-oke.nl voor meer informatie. Het ingevulde formulier kunt u tekenen, scannen en opsturen naar info@stichting-oke.nl of per post (in tweevoud) opsturen naar Stichting OKE, Het Hout 115, 6846EA Arnhem.

Rekenvoorbeeld periodieke gift met overeenkomst
U legt in de overeenkomst vast dat u de komende 5 jaren elk jaar een vast bedrag van € 300,- doneert aan de Stichting OKE. U mag dan ieder jaar € 300,- van uw belastbaar inkomen aftrekken. 
Stel, u valt in de belastingschijf 40,8%: in dat geval komt uw netto schenking op € 177,60 per jaar.

Rekenvoorbeeld gewone of eenmalige gift
Voor eenmalige giften geldt een drempel van 1% van het verzamelinkomen – totaal van de gezamenlijke inkomsten in box 1, 2 en 3 – van u en uw partner met een minimum van € 60,-Aftrekbaar is de som van de eenmalige giften, verminderd met het drempelbedrag.

Indien uw verzamelinkomen uitkomt boven € 30.000,-, dan is een eenmalige gift van € 300,- niet aftrekbaar vanwege de drempel.A

Selectieprocedure sponsorkinderen

Na de basisschool bieden we kinderen die van huis uit geen enkele kans hebben om vervolgonderwijs te krijgen een beurs aan voor het vervolgonderwijs. Naar aanleiding van de scores op de basisschool wordt door de hoofdonderwijzer en een MES-lid (Kevince Odongo) een voorselectie gemaakt uit leerlingen van 14 scholen. Kandidaten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Goede landelijke testscore
 • Slechte financiën
 • Niet meer dan twee kinderen uit één gezin
 • Loopafstand van school

Op basis hiervan wordt een tijdelijke lijst opgesteld. Vervolgens wordt een verdere selectie gemaakt op basis van een onaangekondigd huisbezoek waarbij foto’s gemaakt worden van de woonsituatie. Hierna worden de leerlingen uitgenodigd voor een bezoek aan Maraboi voor:

 • Voorlichting
 • Opschrijven van hun levensverhaal
 • Contract tekenen

Vervolgens krijgen de leerlingen een uitnodiging van Agai om zich in te schrijven.

Ook worden de leerlingen getest op AIDS, malaria, paratyphus, wormen en zwangerschap. Als alles in orde is wordt het volgende verstrekt door OKE:

 • Schooluniform
 • Boeken
 • Schoenen
 • Eetgerei

Vervolgens kan de leerling naar de middelbare school.

Nadat de leerlingen zijn geslaagd voor hun middelbare school, krijgen diegenen die met zeer goede cijfers zijn geslaagd een beurs van de overheid om een vervolgopleiding te volgen.

Als een leerling een diploma haalt met een B+ of A dan komt hij of zij in aanmerking voor een overheids beurs voor de universiteit. De student kan een studie richting aangeven, maar als er gebruik wordt gemaakt van een beurs kan het zijn dat de student een aanbod krijgt van een andere richting of universiteit dan de student heeft aangegeven.
Als een leerling slaagt met B of C+ is er de mogelijkheid een beroepsopleiding te volgen als de sponsor toestemt. Ook het volgen van een computercursus behoort tot de mogelijkheden om de kans op een baan te vergroten.

In Kenya is er na de middelbare school een tussenjaar waarin potentiële studenten worden uitgenodigd door de Universiteit(en). Van degenen die verder studeren verwachten wij dat ze in dat tussenjaar niet alleen voor zichzelf zorgen door geld te verdienen, maar ook dat ze zich oriënteren op hun mogelijkheden. Er wordt van de student ook verwacht dat er een harambee (geldinzameling bij de familie) wordt gehouden om een gedeelte van het entreegeld te kunnen betalen. Stichting OKE (de sponsor) verdubbelt het bedrag tot een maximum van €250,-.