Na de basisschool bieden we kinderen die van huis uit geen enkele kans hebben om vervolgonderwijs te krijgen een beurs aan voor het vervolgonderwijs. Naar aanleiding van de scores op de basisschool wordt door de hoofdonderwijzer en een MES-lid (Kevince Odongo) een voorselectie gemaakt uit leerlingen van 14 scholen. Kandidaten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Goede testscore
 • Slechte financiën
 • Niet meer dan twee kinderen uit één gezin
 • Loopafstand van school

Op basis hiervan wordt een tijdelijke lijst opgesteld. Vervolgens wordt een verdere selectie gemaakt op basis van een onaangekondigd huisbezoek waarbij foto’s gemaakt worden van de woonsituatie. Hierna worden de leerlingen uitgenodigd voor een bezoek aan Maraboi voor:

 • Voorlichting
 • Opschrijven van hun levensverhaal
 • Contract tekenen

Vervolgens krijgen de leerlingen een uitnodiging van Agai om zich in te schrijven. Ook worden de leerlingen getest op AIDS e zwangerschap. Als alles in orde is wordt het volgende verstrekt door OKE:

 • Schooluniform
 • Boeken
 • Schoenen
 • Eetgerei

Vervolgens kan de leerling naar naar middelbare school.

Nadat de leerlingen zijn geslaagd voor hun middelbare school, krijgen diegenen die met goede cijfers zijn geslaagd de kans om een vervolgopleiding te volgen als er genoeg fondsen zijn. 

Als een leerling slaagt met B of C+, dan is er de mogelijkheid een beroepsopleiding te volgen als de sponsor toestemt. Ook het volgen van een computercursus behoort tot de mogelijkheden om de kans op een baan te vergroten. Als een leerling een diploma haalt met een B+ of A dan komt hij of zij in aanmerking voor een beurs voor de universiteit.

In Kenya is er na de middelbare school een tussenjaar waarin potentiële studenten worden uitgenodigd door de Universiteit(en). Van degenen die verder studeren verwachten wij dat ze in dat tussenjaar niet alleen voor zichzelf zorgen door geld te verdienen, maar ook dat ze zich oriënteren op hun mogelijkheden. Er wordt van de student verwacht dat er een harambee (geldinzameling bij de familie) wordt gehouden om een gedeelte van het entreegeld te kunnen betalen. Stichting OKE (de sponsor) vult het bedrag zo nodig aan tot een maximum van €250,-.